bithiri sathi

20:09 - November 4, 2017

అయ్యా కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు గారూ..రైతులు ఎందుకు అగ్వకు అమ్ముకోవాలె పంట..? తెలంగాణ వచ్చుడో కేసీఆర్ సచ్చుడో అంటే..? అయ్యో మా దొర ఎందుకు సావాలె అని ఓట్లేశి గెలిపిచ్చుకుంటె..మూడున్నరేండ్లు జోల గుర్కవెట్టిన పెద్దమన్షి.. నిమ్మలంగ నిద్రలేశి ఏమాయేరా గంత గలీజు జేశిండ్రు పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను అన్నడట..కోటి విద్యలు కూటి కొరకే అన్నట్టు.. కోటి దర్శనాలు.. అధికారం కోసమే అనిపిస్తున్నది జగనాలును జూస్తుంటే..తెలంగాణల కాంగ్రెస్ పార్టీ బలమైతున్నదా..? నిన్నియాళ్ల యవ్వారం జూస్తుంటె అనిపిస్తున్నది..తెలంగాణల పనిజేస్తున్న సర్కారు బడి సార్లు జర మీరు ఒళ్లు దగ్గర వెట్టుకోని పనిజేయుండ్రి టీఆర్ఎస్ పార్టోళ్లు ఎవ్వలన్న వచ్చి గీ పనిజేయిమని అడ్గంగనే చేశి పెట్టుండి లేకపోతె చెంపలు వలగొడ్తరు..తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజల కష్టాలు తీరుస్తున్నదిగని.. పోలీసోళ్ల కష్టాలు తీర్సుడు మర్శిపోయినట్టుంది.. గీ ముచ్చట్లు చూడాలంటే వీడియో క్లిక్ చేయండి. 

20:07 - November 4, 2017

తెలంగాణ వచ్చుడో కేసీఆర్ సచ్చుడో అంటే..? అయ్యో మా దొర ఎందుకు సావాలె అని ఓట్లేశి గెలిపిచ్చుకుంటె మా మీదనే బైలుకు వోతున్నడు మా దొర.. అందుకే ఇగ బత్కి దండుగ అని సెల్ టవర్ మీదికి ఎక్కిండు మానకొండూరు నియోజకవర్గంల ఒక రైతు.. మాదిగోళ్ల పిలగాడు మంచోడని రసమయిని గెలిపిస్తె.. దొరకు ఊడిగం జేస్తున్నడు గని మమ్ములను వట్టిచ్చుకుంటలేడంటున్నడు..గీ ముచ్చట చూడాలంటే వీడియో క్లిక్ చేయండి..

20:09 - November 3, 2017

తెలంగాణ రాష్ట్రంల ఎక్వ తెర్లు తెర్లైనోళ్లు ఎవ్వలంటే రైతులే.. పత్తి వంచిండిన రైతు పస్తులు వంటున్నడు.. మిర్చి వండించిన రైతు పుర్గుల మందు మింగుతున్నడు.. మక్కలు వండించిన రైతు మట్టిల గల్చిపోతున్నడు.. దుక్కిదున్నెకాడికెళ్లి.. కాంటకేశెదాక అడ్గుగడ్గున దగాపడుతున్నడు.. లీడర్లు మారుతున్నరుగని.. రైతుల బత్కుమాత్రం మార్తలేదు.. తెలంగాణ రాష్ట్రంల తెర్లైన ఎవుసం కథ ఇది..గీ విషాద ముచ్చట కోసం వీడియో సూడుండి.

19:16 - November 3, 2017

ఏ ఎవ్వలో అంటిరేమయ్యా..? తుమ్మలనాగేశ్వర్ రావుగారు సుద్దపూస ఆయనకు అవినీతి అంటె ఎట్ల జేయాల్నో తెల్వది.. తెలంగాణ రాష్ట్రంల ఎక్వ తెర్లు తెర్లైనోళ్లు ఎవ్వలంటే రైతులే.. పత్తి వంచిండిన రైతు పస్తులు వంటున్నడు.. బీమండి కెళ్లొచ్చిన కార్మికుడు గ్యాస్ నూనే మీద వోస్కున్నడు సచ్చిపోయెతందుకు.. రాజకీయ నాయకుల ర్యాలీల కాడ.. వాళ్లు వెట్టుకునె సభల కాడ.. వాళ్లను గెల్పిచ్చెకాడనే ఉపయోగపడ్తదా..?కేసీఆర్ జెప్తున్న మాటలన్ని ప్రజలతోనే అవద్దాలు అని చెప్పిపిస్తాని తిర్గుతున్నడు సంగారెడ్డి పిలగాడు జగ్గారెడ్డి.. పాలకులు ఎవ్వలైనా ప్రభుత్వం ఏ పార్టీదైనా..? ప్రజల హక్కులకు మాత్రం పాతర వెడ్తనే ఉన్నయ్.. పొమ్మనలేక పొగవెట్టినట్టు.. హైద్రావాదుల ఆంధ్రోళ్లకు ముల్లుగుచ్చుకుంటె పంటితోని వీకుతాంటివిగదా..? ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారూ..త్తి శేనేస్తె పంట బాగరాలేదని.. ఏకంగ గంజాయి శేనేశిండు.. గిసొంటి గరం..గరం ముచ్చట్లు కోసం వీడియో క్లిక్ చేయండి...

20:23 - November 1, 2017

అమ్మయ్య సర్కారు మీద కోపంతోనున్న కోదండరాం సారు.. నిన్న దీక్షల గూసునెగదా... ఇర్వైనాల్గు గంటల దీక్ష.. అగో ఇయ్యాళ విరమించిండు.. ఇగ కొల్వులకై కొట్లాటనే అనుకున్నంగని.. ఇగ సర్కారు మీదనే కొట్లాటనే అంటున్నడు.. తమ్మినేని వీరభద్రం సారు గూడ వొయ్యి నువ్వు ముంగటికి వో మేమున్నం అని భరోసా ఇచ్చొచ్చిండు..

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎట్ల జయమైతదో..? ఎట్ల న్యాయమైతదో గని... అన్ని సౌట ముచ్చట్లే మాట్లాడుతున్నడు.. పాపం గుత్తి కోయలోళ్లు అడ్విల బత్కుతుంటే.. వాళ్లను చెట్లకు గట్టేశి బట్టలూడ దీశిన ముచ్చట జూపెడ్తిగదా గాయాళ్ల.. అదే నేనే జెప్పిన పోలీసోళ్ల తోని అని అసెంబ్లీ సాక్షిగ జెప్పిండు.. ఇంత దుర్మార్ఘమా..? ఇంకేమన్నడో అదిగూడ జూడుండ్రి..

తెలంగాణ సచివాలయమంత చెడ్డ సచివాలయంల అసలు భారతదేశంలనే లేదట.. ఇసొంటి దరిద్రమైన సచివాలాయన్ని జూస్తుంటె ముఖ్యమంత్రిగారికి గుండె చెర్వైతున్నదట.. అందుకే ఈ సచివాలయాన్ని కూలగొట్టి కొత్తది గట్టాలనుకుంటున్నం అని నిండు సభల సభ్యులకు జెప్తున్నడు.. మరి మనది ఏడంగ గబ్బు సచివాలయం అయ్యింది ఏం కథ అనేది ప్రజలకు తెల్వాలే..

చేతులు గాలినంక ఆకులు వట్టుకున్నట్టే అయ్యింది మా పని..? మేము నిజంగనే కేసీఆర్ మాటమీదుండె మన్షి అనుకోని ఓట్లేశి మోసపోయినం..? మాలెక్క ఎవ్వలు అన్నాయం గాకుండ్రి అడ్డమైన మాటలిని అని సింగరేణి కార్మికులు జెప్తున్నరంటె వాళ్లకు ఎంత పెద్ద దెబ్బదాకిండో సూడుండ్రిగ.. మరి ఆ దెబ్బేందో మళ్లొక పారి జూడుండ్రి..

ప్రభుత్వం ప్రజలను మోసం జేస్తున్నది.. పథకాలళ్ల అవినీతి అయితున్నదని నిజామాబాద్ జిల్లాల సంజీవ్ అనే కండక్టర్ ఫేస్ బుక్కుల పోస్టు వెట్టిండుగదా..? అగో శిపాయి ముఖ్యమంత్రిని వట్కోని గంత విమర్శిస్తవా అని మొన్న నోటీసు ఇచ్చిండ్రు ఇయ్యాళ సస్పెండే జేశిండ్రు.. అంటె ముఖ్యమంత్రి గారిని ఏమన్న చర్యలు దీస్కుంటరట.. మరి ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజలనంటే ప్రజలేం జేయాలే..?

ఏ కాంగ్రెసోళ్లు ఏం పరిపాలన జేశిండ్రు అర్వై ఏండ్లు.. రూపాయి ఖర్చువెడ్తున్నమని.. పావుల వెట్టిండ్రు బారాణ జేవులేస్కున్నరు.. దేవాదుల పైపులు పటాకులు వేలినట్టు వేలుతున్నయ్.. గదేనా తరీఖ పనులు జేశే తరీఖ అని ప్రజలకు ముచ్చట్లు జెప్పిన గద్దెమీదికెక్కిండు మన బాతాల పోశెట్టిగారూ.. ఇగమరి ఈన పనితనం ఎంత సక్కగున్నదో గూడ మనం జూడాలే గదా..? పాండ్రి..

దండుగ మన తానికి ఓట్ల కోసం ఒచ్చెతప్పుడు ఒకటి జెప్తరు.. గెల్చి అవుతల వడ్డంక ఒకపనిజేస్తరు.. అరే జిల్లా పరిషత్ సమావేశంల చర్చించవల్సిన ముచ్చట ఏంది నిన్నియాళ్ల చర్చిస్తున్నదేంది..? ఎమ్మెల్యేలు తిట్టుకునెతందుకు సమావేశాలు వెట్టుకుంటున్నట్టున్నదిగని.. ప్రజల సమస్యల పరిష్కారానికి మాత్రం గానట్టే అనిపిస్తున్నది.. కడప జెడ్పీ సమావేశం జూడుండ్రి.. అంగడే..

ఈడికే సర్కారు దావఖాండ్ల పొంటి సమాను సక్కగలేదురా నాయనా అంటే ఆప్రేషన్ థియేటర్లున్న కత్తెరను పేషెంట్ కడ్పుల ఏశి కుట్టేశిండు ఒక డాక్టరు.. కత్తెర ఏడవాయేరా అని ఎంకులాడితె దొర్కది.. పేషెంటు కడ్పులున్నది ఇగ ఏడ దొర్కుతది.. నెల్లూరు జిల్లా సర్కారు దావఖాండ్ల డాక్టర్లు ఇట్ల కత్తెర్లను గూడ మాయం జేస్తున్నరంటే ఇగ ఏమంటం..?

 

20:17 - October 31, 2017

అ మొత్తం మీద ఓ కార్యం అయిపోయింది.. రేవంత్ కాంగ్రెస్ తొవ్వ దొక్కిండన్న అనుమానాల కాడికెళ్లి నిన్నటి ఆత్మీయుల సదస్సుదాక ఓ బాహుబలి సీన్మల సీన్ల లెక్క అల్లిచెప్పిండ్రు అందరు మీడియావోళ్లు..ఇగ ఇప్పుడు ఏక్ దం కాంగ్రెస్ పార్టీ కండువా మెడలేస్కోని బైటికొచ్చిండు రేవంతం సారు.. రాహుల్ గాంధీ అమ్మటాళ్ల యాళ్లకు కండువా గప్పిండు..

రే నీయక ఇదెక్కడి లేకి సర్కారురా నాయన..? పాపం జేఏసోళ్లు ఏ పనిజేశినా ముంగటవడనిస్తలేదు ప్రభుత్వం.. అమరవీరుల స్పూర్తి యాత్ర అంటే..అది అడ్డుకుంటరు.. ఇందిరాపార్కు రక్షణ అంటే అది అడ్డుకుంటరు.. కొల్వులకై కొట్లాట అంటే అది అడ్డుకుంటరు... ఇంతకు సర్కారు ఎందుకు గింత దిగజారుడు పనిజేస్తున్నదో అర్థమైతలేదు ఎవ్వలికి.. ఇగ ఆఖరికి కోదండరాం సారే నిరాహార దీక్షకు గూసున్నడంటె సూడుండ్రి..

తెలంగాణల టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమొచ్చినంక రైతులు పెరుగన్నం దిని అర్గుమీద వంటున్నరని గప్పాలు గొట్టె నాయకులారా..? రాండ్రి మిర్యాల గూడ కాడ రైతులు అర్గుమీద వంటున్నరా రోడ్ల మీద వంటున్నరా అనేది వచ్చి సూస్తె తెలుస్తది..? చేతికి అందవల్సిన పంటను జూశి రోజు ఏడ్సుడు ఎందుకని నిప్పువెట్టిండంటే రైతన్న గుండె వల్గుతలేడా..?

తెలంగాణ పబ్లీక్ సర్వీస్ కమీషన్ అంత శిపాయి సంస్థ లోకంలనే లేదు.. ఎక్కడెక్కడోళ్లొచ్చి నోరు పెద్దగ దెర్సి పరేషాన్ అయితున్నరు..అబ్బా ఏం సంస్థ ఏం సంస్థ..? ఇసొంటి సంస్థ మాతానలేకపాయే.. ఈ సంస్థను వెట్టిన తురుంఖాన్ ముఖ్యమంత్రి మా రాష్ట్రంల లేకపాయే అని గుడ్లు తెర్సి సూస్తున్నరట.. కొయ్యర కొయ్యరా పొలిగా అంటే.. చింతమడ్క చింతకాయలు అందేం కాయంత దొడ్డు అన్నడట..

అయ్యా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగారూ.. మీరు ప్రగతి భవన్ అని ఒకటి గట్టుకున్నరు తొమ్మిది ఎక్రాలళ్ల.. ఆ ఇంట్ల కరెంటి ఫిట్టింగు నల్లాల ఫిట్టింగు గాకముందుకే గృహ ప్రవేశం జేశిండ్రా మీ ఇంటిల్లాదులతోని..? అన్ని సౌకర్యాలు జేశ్నంకనేగదా అండ్లకు సొచ్చింది.. మరి మీ ఇంటికేమో గట్ల.. పదోని కోసం ఏడనో ఒకతాన గట్టిన డబుల్ బెడ్రూం ఇండ్లకు కరెంటొద్దు నీళ్లొద్దు.. అంటే.. ఏంది తమాషనా..?

ఎన్కట బావులకాడికి వొయ్యెటోళ్లకు గొర్లకాడికి వొయ్యెటోళ్లకు ఏం లేకున్నా సరేగని.. బుజాన గొంగడుంటే అదో ధైర్యముంటుండే.. ఎండొచ్చినా..? వానగొట్టినా.. సలివెట్టినా అన్నిటికి పనిజేసు జిందా తిలిస్మాత్ లెక్క సర్వానికి ఉపయోగపడ్తుండే.. కని ఇప్పుడు గొంగళ్లు గనిపిస్తున్నయా..? నా గొంగడి తప్ప ఏడగనవడ్తలేవు.. అవ్వినేశెటోళ్లు గనిపిస్తె అగ్గో గొంగళ్లు అని సూపెట్టవల్సొస్తున్నది పిల్లలకు..

అమ్మ నయ్యమైంది నాయనో.. పుసుక్కున అది మంది మీదవడ్తె ఎంత పెద్ద పర్శానైతుండే.. సికింద్రావాదుకాడున్న లాలాగూడ దిక్కు.. ట్రైనింగ్ విమానాలు తిర్గుతుంటయ్ గదా..? ఒక విమానం పోతుంటె పోతుంటెనే దాని దర్వాజ ఊశిపోయి ఒక ఇంటి మీదవడ్డదట.. పడ్తె జర్రంత సప్పుడే వస్తదా..? దిబేల్ మనంగనే జనమంత బైటికి ఉర్కొచ్చిర్రు..

కంచె శేను మేశినట్టే ఉన్నదిగదా కథ.. వాడు ఐపీఎస్ అధికారి అయ్యుండి.. ఇంకో పరీక్షల నక్కల చిట్టీలు గొట్టుకుంట పరీక్ష రాస్తున్నడంటే..? వాడు ఐపీఎస్ అధికారా..? లేకపోతె మాస్ కాపి మహనీయుడా..? కలెక్టర్ నౌకరి సంపాయించెతందుకు ఎంత ఇకమాతులు వడ్డడో సూడుండ్రి ఒకడు.. ఆఖరికి దొర్కిపోయి ఉన్నది వొయ్యింది ఉంచుకున్నది వొయ్యింది..

20:49 - October 30, 2017

ఉద్యోగాలు భర్తీ జేస్తాంటున్న కేసీఆర్, ఆత్మీయ సభకు సడన్గొచ్చిన ఉత్తం, గిరిజన రిజర్వేషన్ గిరెప్పుడు గీశేది?, మారవోతున్న ఓట్ల పర్సెంటేజులు, న్యాయాన్ని పత్తాలలళ్ల ఏరుతున్న ఒకీళ్లు....ఈ అంశాలపై మల్లన్నముచ్చట్లను వీడియోలో చూద్దాం...

 

20:36 - October 5, 2017

అరే నాయన ఇవ్వి సింగరేణి సంఘం ఎలచ్చన్లా లేకపోతె ఎంపీ ఎమ్మెల్యే ఎన్నికలా..? చిన్న హడావుడా చిన్న కథనా..? ఓ ఎన్నికల నిబంధనలు లేవు.. ఏం లేవు.. పోలింగ్ బూతు కాడ గూడ ప్రచారాలు జేసుడే..? పైకం బంచుడే.. ఎద్గ ఆ సర్కారు సంఘపోళ్లనే పట్టవశమైతలేదు.. వాళ్ల ఏశాలు జూస్తుంటే.. ఎన్నికలను ఎన్నికలెక్క గాకుంట... అద్రగానం లెక్కనే జేశిండ్రుగదా..?

అరే ఎక్కడి వాస్తు పిచ్చోళ్లు దొర్కిండ్రు రా నాయనా..? తెల్గు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు.. వీళ్లు పయ్యకాండ్లకు వొయ్యెతప్పుడు గూడ తిధి నక్షత్రం జూశిపోతున్నరా ఎట్ల..? మొన్ననే గాదుల్లా.. అంత యాడాది గూడ గాలే అమరావతి కాడ అసెంబ్లీ గట్టి.. అప్పుడే దిడ్లు వొడుస్తున్నరు మళ్ల.. రాజుల సొమ్ము రాళ్ల పాలన్నట్టు.. జనం సొమ్ము వాస్తుపాలు జేస్తున్నరు ఈ సీఎంలు ఇద్దరు..

వచ్చెసారి ఎన్నికలళ్ల సర్పంజుల గెల్వాలె అని ఆశతోని ఉన్న అన్నలు.. అక్కలు చెల్లెండ్లు తమ్ముండ్లు.. మీ ఆశల మీద పిడ్గువడెంత ముచ్చటనే ఇది.. బాగ సద్వినోళ్లకేం బాధలేదుగని..? పదో తర్గతి కంటె తక్వ సద్వినోళ్లకు ఇగ వచ్చెసారి సంది సర్పంజి గిరి చేశే అవకాశం ఇయ్యరట.. కేంద్రమోళ్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కాయిదం బంపిండ్రట.. మరి ఆ కాయిదంల ఏమున్నదో సూడుండ్రి..

రెండువందల యాభై రోజుల సంది లొల్లి వెడ్తుంటే.. కనీసం కణికరం లేదేమయ్యా ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి... మేము అధికారంలకు రాంగనే.. మూతవడ్డ కంపిండ్లు అన్ని తెరిపిస్తమని మన బాతాల పోశెట్టు ఎన్నిమాటలు జెప్పిండు.. ఇగ జేస్తడేమో అగ జేస్తడేమో అని.. సూశి సూశి ఆఖరికి దీక్షలు జేస్తె గూడ కనీసం కదలిక లేకపాయే ప్రభుత్వం తాన..

ఇంతా అన్నాలమానుల్లా..? పాపం.. రైతులు మా ప్రాంతమంత కర్వొచ్చింది సారూ.. జర్రంత కర్వు ప్రాంతంగ ప్రకటించి.. ఆదుకోండ్రి అని నిరసన వ్యక్తం జేస్తె.. వాళ్లను కొట్టి తన్ని తరిమి.. దొర్కినోళ్లను దీస్కపోయి బట్టలిప్పిచ్చి బరివాతల నిలవెడ్తారు..? రైతులను గొట్టె సంస్కృతి మంచిదేనా..? తలమాశినోళ్లు ముఖ్యమంత్రులుగుంటే ఇట్లగాకుంటె ఇంకెట్లైతదిగని..

ఆంధ్ర మంత్రి అఖిల ప్రియమ్మతాన లలిత కళలు శాననే ఉన్నట్టున్నయ్ గదా..? అదేంది..? గీటారో వాయ్ లీనో అంటరు సూడుండ్రి అగో అదాన్ని వట్కోని అద్భుతంగ వాయిస్తున్నది.. బుజ్జి ఏడనేర్సుకున్నదోగని..? సంగీత విభావరి వెడ్తె.. ఫస్టు ప్రైజ్ గొట్కొచ్చెతట్టే ఉన్నది.. ఇంకేంది చంద్రాలు బృందంల ఒక కళాకారిణి ఉన్నది.. ఇగ తబ్ల మద్దెల గొట్టెటోళ్లు దొర్కితె మస్తుంటది..

వరంగల్ పట్నంల ఇయ్యాళ మబ్బుల సాఫ్ సపాయోళ్లు రోడ్లు ఊడుస్తున్నరు.. ఒకామె నడి రోడ్ల నిలవడి శీపురు గట్ట సరి జేస్కుంటున్నది.. అంతలనే ఒక లారొస్తున్నది ఎన్కకెళ్లి అటు ఆ డ్రైవర్ ఈమెను జూడలే.. ఈమె ఆ లారిని జూడలే.. మొత్తానికి లారి దిబుక్కున గుద్దింది ఆమెను.. తర్వాత ఏమైంది..? అనేది సూడుండ్రి..

కులాలు మతాలు.. పర్వులు ప్రతీకారాలు.. హత్యలు అనే లోకంల వడి కొట్టుకుంటున్న కుల ప్రజలారా... గీ ముచ్చట మీరు బాగ జూడాలే.. అక్కినేని నాగార్జున ఎవ్వలు..? ఒక కమ్మాయిన.. సమంత ఎవ్వలు..? ఒక ఏసుక్రీస్తు మతమామే.. ఆమెను కోడల్గ జేస్కుంటున్నడు నాగార్జున.. మరి ఈ పెద్దోళ్లకు కులాలు మతాలు ఎందుకు లేవు..? మన ఊర్లపొంటి ఇంకా నా కులపోడు నీ కులపోడని ఎందుకున్నయ్ అనేది ఆలోచన

జేస్కోండ్రి.. అట్లనే నాగ చైతన్య సమంతల పెండ్లీ కార్యంఉన్నది చెప్త ఇనుండ్రి..

21:23 - October 4, 2017

సింగరేణి యూనియన్ గుర్తింపు ఎన్నికలు గురువారం జరుగనున్నాయి. ఈనేపథ్యంలో మల్లన్న బొగ్గుబావిలో పర్యటించారు. గోదావరిఖని ఓపెన్ కాస్ట్ 1 నుంచి బొగ్గు గని కార్మికులతో మల్లన్న ముచ్చటించారు. వారి అభిప్రాయాలను తెలుసుకున్నారు. మరిన్ని వీడియోలో చూద్దాం..

20:18 - October 3, 2017

ఓ అయ్యా సారు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ గారూ.. మీరు హైద్రావాదును డల్లాస్ జేయలేరుగని.. ఈ పట్నం వాసులకు ఇంటికో పడ్వనన్న గొనియ్యి.. వాళ్ల మానాన వాళ్లు ఉంటె ఉంటరు పోతె వోతరుగని..? కనీసం గా ఏర్పాటన్న జేయ్ నాయన.. నాలాల సర్వే.. స్కైవేలు.. మోరీల వెడల్పు.. ఈ మొతెవరి మాటలన్ని బంజేశి కనీసం గా పనన్న జేయుండ్రి.. ఓట్లేశి గెలిపిచ్చినందుకు..

ఊర్లపొంటి రైతు సమన్వయ సంఘాలు వెట్టి ఓట్ల సంఘాలు గట్టాలే అని సూస్తున్న సర్కారు కుట్రమీద జేఏసీ వెట్టిన దీక్ష జోరుగైంది ఇయ్యాళ.. జీవో నెంబర్ 39ని.. నల్పై రెండును రద్దు జేశెదాక యుద్దం జేశితీర్తమని మొదలు వెట్టిన లడాయికి ఇయ్యాళ ముందడ్గు వడ్డది.. అన్ని పార్టీల కార్యకర్తలు.. రైతులు.. టీఆర్ఎస్ తప్ప.. పాల్గొన్నరు ఈ పంచాదిల..

అన్యాయం.. దుర్మార్ఘం.. అధికారం.. ఆర్థికం అన్ని గల్పితె సింగరేణి ఎన్నికలళ్ల.. అధికార పార్టీ సంఘం జేస్తున్న ఆట ఇది.. ఎన్ని ఉపాయాలుంటే అన్ని ఉపాయాలు జేస్తున్నరు.. ఓదిక్కు ఎన్నికల నిబంధనలు ఉన్నా..? అవ్విటిని ఏం బట్టిచ్చుకుంటలేరు మీటింగులు వెడ్తనే ఉన్నరు.. మాయమాటలు జెప్తనే ఉన్నరు.. ఇగ ప్రతిపక్షాలోళ్లు మీటింగు వెట్టుకుందామంటే పోలీసోళ్లను వెట్టి ఎల్లగొట్టుడు.. ఇంత దుర్మార్ఘమా..?

మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వర్ రావు అంత పెద్ద శిపాయిని నేను ఎన్నడు సూడలే..? అంత నిబద్దత ఉన్న మన్షి ఆయన.. ఆయన పట్టువడ్తె ఏ పనిగూడ ఆగదని బ్రహ్మంగారిని సిద్దప్ప పొగిడినట్టు.. శ్రీవారిని అన్నమయ్య పొగిడినట్టు.. రాములవారిని కంచర్లగోపన్న పొగిడినట్టు.. మొగులు మీదికి లేవట్టి సూపెడ్తున్నడు సహచర మంత్రి వర్యులు శ్రీ తన్నీరు హరీష్ రావు సారు.. మరి తుమ్మల కీర్తేందో మనగూడ అర్సుకోవాలెగదా పాండ్రిగ..

తెలంగాణ సంస్థానానికి ఎన్మిదో నిజం కేసీఆరేనట.. మిర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ వొయ్యినంక ఆయన వారసత్వాన్ని కేసీఆరే కొనసాగిస్తున్నడట.. ఈమాట నేనన్నది గాదు సుమా.? శాంతి దూత కోమటిరెడ్డి వెంకటర్ రెడ్డి గారి మాట.. నిజాం సర్కార్ పాలనకు కేసీఆర్ పరిపాలనుకు పెద్దగ తేడా ఏం గనిపిస్తలేదట.. నిన్న బోనగిరికాడ మీటింగు వెట్టి చెప్పిండు..

ఠాగూర్ సీన్మల సచ్చిపోయిన శవానికి ట్రీట్ మెంట్ జేశే సీను ఉంటది సూడుండ్రి.. అగో అది జూశి నేర్చుకుంటున్నరో ఏమో కార్పొరేట్ దావఖాండ్లోళ్లు.. సచ్చిపోయిన మన్షికి ట్రీట్ మెంట్ జేశి లచ్చరూపాలు గుంజిండ్రట.. ఒంగోలు కాడున్న సంఘమిత్ర దావఖానోళ్లు.. సచ్చిపోయినోని బంధువులే సచ్చిపోయిండుగదా..? మళ్ల మందులు ఎందుకు రాస్తున్నరంటే.. డాక్టర్లు ఇనలేదంటే సూడుండ్రి దోపిడి ఎట్లున్నదో..

అమ్మరె బాప్ రే.. కుక్కతోకకు గుండ్రాయి గట్టినా బాలికాకయ్యను మారుమని చెప్పినా రెండు ఒక్కతీర్గనే ఉండెతట్టున్నయ్ గదా..? మళ్ల ఇయ్యాళ ఒక అభిమాని దౌడవలగొట్టిండు..? ఈన మన్షా జంతువా..? ఇంతకు భూలోకంలనే ఉన్నడన్నఫీలింగులో ఉన్నడా లేదా అనేది డౌటొస్తున్నది.. ఏంది ఇది పైత్యంగాకపోతె.. మళ్ల ఆ అభిమాని తిర్గి ఒక్కటేస్తె ఎట్లుంటది..?

మనం ఏదన్న హోటల్కు వొయ్యి కడ్పునిండ తిన్నంక.. బిల్లు గట్టెతప్పుడు జేవుల పర్సులేదనుకో ఏం జేస్తం..? అయ్యో పర్సు మర్శిపోయిన.. మళ్ల తెచ్చిస్తాంటం.. లేకపోతె ఎవ్వలన్న తెల్సినోళ్లుంటే.. అడ్గిస్తం.. అట్లగూడ ఛాన్సులేకుంటే.. ఇంటికి ఫోన్ జేశి పైసలు తెచ్చిప్పికడ్తంగదా..? కని చైనాల ఒకడు ఏం జేశిండో సూడుండ్రి..

Pages

Don't Miss

Subscribe to RSS - bithiri sathi