క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ - 2019

పాయింట్స్ టేబుల్

Team PLD PTS NRR
Afghanistan AFG 7 0 -1.634
Australia AUS 7 12 +0.906
Bangladesh BAN 7 7 -0.133
England ENG 7 8 +1.051
India IND 5 9 +0.809
New Zealand NZ 6 11 +1.306
Pakistan PAK 6 5 -1.265
South Africa SA 7 3 0.324
Sri Lanka SL 6 6 -1.119
West Indies WI 6 3 +0.190