ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో సినిమా టికెట్ రేట్లు పెంచాలన్న డిమాండ్ సరైనదేనా..?