పోలవరం పూర్తి చేస్తే టీడీపీని మూసేస్తారా, మంత్రి అనీల్ సవాల్: AP Minister Slams TDP

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

Related Posts