జూనియర్ కిమ్ జోంగ్ రసికుడే.. అమెరికాలో యమపాపులర్..!

ఉత్తర కొరియా నియంత.. మాములు రసికుడు కాదండోయ్.. అమెరికాలో ఈయన యమ పాపులర్.. రాకెట్లు విసరడంలోనే కాదు.. అమ్మాయిలను ఎత్తుకోవడంలోనూ మాంచి దిట్టే కిమ్.. కిస్ పెట్టుకోవడం.. శృంగారం చేసినట్టుగా ఇమేటెడ్ చేయడమంటే చాలా