ప్రధాని మోదీకి సీఎం జగన్ లేఖ, రూ. 1000 కోట్లివ్వాలని వినతి

ప్రధాని మోదీకి సీఎం జగన్ లేఖ, రూ. 1000 కోట్లివ్వాలని వినతి