వజ్రోత్సవ వేడుకల సాక్షిగా కేంద్రంపై కేసీఆర్ నిప్పులు

వజ్రోత్సవ వేడుకల సాక్షిగా కేంద్రంపై కేసీఆర్ నిప్పులు