యాదాద్రి పనులు పరిశీలించనున్న సీఎం కేసీఆర్

యాదాద్రి పనులు పరిశీలించనున్న సీఎం కేసీఆర్