రేవంత్, అద్దంకి దయాకర్ సారీ చెప్పినా వెన‌క్కి త‌గ్గ‌ని వెంక‌ట్‌రెడ్డి

రేవంత్, అద్దంకి దయాకర్ సారీ చెప్పినా వెన‌క్కి త‌గ్గ‌ని వెంక‌ట్‌రెడ్డి