సీడీఎస్ ప‌ద‌వి అంటే ఏంటి.. అధికారాలేంటి?

సీడీఎస్ ప‌ద‌వి అంటే ఏంటి.. అధికారాలేంటి?