ఎంపీ గ‌ల్లా జ‌య‌దేవ్ ఎక్క‌డ‌..?

ఎంపీ గ‌ల్లా జ‌య‌దేవ్ ఎక్క‌డ‌..?