ఏపీ‏లో ఉద్రిక్తత.. ఎక్కడికక్కడ అరెస్టులు..!

ఏపీ‏లో ఉద్రిక్తత.. ఎక్కడికక్కడ అరెస్టులు..!