తమ్మినేని కృష్ణయ్య ఘటనతో ఖమ్మం జిల్లాలో హై‎‎టెన్షన్

తమ్మినేని కృష్ణయ్య ఘటనతో ఖమ్మం జిల్లాలో హై‎‎టెన్షన్