హస్తినను టార్గెట్ చేసిన కేజ్రీవాల్, కేసీఆర్‌.. పార్టీలను ఏకం చేయగలరా..?

హస్తినను టార్గెట్ చేసిన కేజ్రీవాల్, కేసీఆర్‌.. పార్టీలను ఏకం చేయగలరా..?

హస్తినను టార్గెట్ చేసిన కేజ్రీవాల్, కేసీఆర్‌.. పార్టీలను ఏకం చేయగలరా..?