కొడాలి నాని, సోము వీర్రాజు.. మాటల యుద్ధం

కొడాలి నాని, సోము వీర్రాజు.. మాటల యుద్ధం