టీఆర్ఎస్ ప్లీనరీలో ప్రవేశపెట్టనున్న తీర్మానాలు ఇవే.!

టీఆర్ఎస్ ప్లీనరీలో ప్రవేశపెట్టనున్న తీర్మానాలు ఇవే.!