రిషబ్ పంత్‌కు ఊర్వశి రౌతేలా దిమ్మతిరిగే కౌంటర్

రిషబ్ పంత్‌కు ఊర్వశి రౌతేలా దిమ్మతిరిగే కౌంటర్