ఏపీలో రాజకీయ దుమారం జూ.ఎన్టీఆర్ మెడకు చుట్టుకుంటోందా..?