Sara Tendulkar : సచిన్ కూతురు సారా ఇప్పుడు ఎలా ఉందో చూశారా..?

24 ఏళ్ల సారా టెండూల్కర్ అచ్చు అమ్మపోలిక. సారా డ్రెసింగ్ సెన్స్ కు చాలామంది అభిమానులు ఉన్నారు.

1/34
2/34
3/34
4/34
5/34
6/34
7/34
8/34
9/34
10/34
11/34
12/34
13/34
14/34
15/34
16/34
17/34
18/34
19/34
20/34
21/34
22/34
23/34
24/34
25/34
26/34
27/34
28/34
29/34
30/34
31/34
32/34
33/34
34/34