57 దేశాలకు పాకిన ఒమిక్రాన్.. మన దేశంలో లాక్ డౌన్ రావచ్చని భావిస్తున్నారా..?