ఎన్నికల్లో గెలవడానికి విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టొద్దు.. అన్న కంగనా రనౌత్ వ్యాఖ్యలు సమంజసమేనా?