వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన వ్యక్తి క్షేమం..

Hyderabad floods : హైదరాబాద్ హస్మత్ పేట్‌లో కొట్టుకుపోయిన అస్లాం అనే వ్యక్తి క్షేమంగానే ఉన్నాడు. బుధవారం సాయంత్రం వరద ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోయినప్పటికీ ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. అస్లాం కోసం పోలీసులు, స్థానికులు తీవ్రంగా గాలించారు.