రోజుకు రెండుసార్లు కాఫీ చాలు.. మూడోది తాగితే తలనొప్పిని కోరి తెచ్చుకున్నట్టే!

Three coffees a day Migraines : తలనొప్పి రావడం అనేది కామన్.. కానీ, కొంతంమంది కొంచెం తలనొప్పిగా ఉంటే చాలు.. కాఫీ, టీలు తెగ తాగేస్తుంటారు.. కాఫీ, టీలు తాగితే తలనొప్పి తగ్గుతుందని

6 Surprising Things That Can Happen When You Have An Orgasm

శృంగారంలో భావప్రాప్తి, స్కలనం తర్వాత 6 ఆశ్చర్యకరమైన లక్షణాలు కనిపిస్తాయి.. ఎందుకో సైంటిస్టులకే అంతుపట్టడం లేదు!

పడక గదిలో రెచ్చిపోయే దంపతుల్లో భావప్రాప్తి.. స్ఖలనం.. ఈ రెండు కనిపిస్తే.. శృంగారం క్లైమాక్స్‌‌కు వచ్చినట్టే అర్థం.. ఆడ, మగవారిలో ఈ రెండు పదాలు వేరైనా భావాలు మాత్రం ఒక్కటే.. అలాగే వీటిని ఎన్నో విధాలుగా వర్ణించొచ్చు.