వారంలో తగినంత వ్యాయామం ఇలా చేయండి.. అకాల మరణ ముప్పును తగ్గించుకోవచ్చు!

వ్యాయామం.. మంచి ఆరోగ్యానికి చక్కని మార్గం.. ప్రతిరోజు వ్యాయామం చేస్తున్నవారిలో అనారోగ్య సమస్యలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయని ఇప్పటికే పలు అధ్యయనాలు సూచించాయి. ఆరోగ్య పరంగా ప్రయోజనాలు పొందాలంటే తప్పనిసరిగా వ్యాయామాన్ని ఒక దినచర్యగా

Trending