భారత ‘హీరో’ సైకిల్‌పై బ్రిటన్ ప్రధాని బోరిస్ స్వారీ.. ఎందుకంటే?

బ్రిటన్ ప్రధాని బోరిస్ జాన్సన్ ‘మేడిన్ ఇండియా’ హీరో సైకిల్ తొక్కి అందరిని అబ్బురపరిచారు. కోవిడ్-19 పోరులో భాగంగా స్థూలకాయానికి నిరోధించడమే లక్ష్యంగా బ్రిటన్‌ ప్రభుత్వం కొత్త GBP 2 బిలియన్‌ సైక్లింగ్, వాకింగ్