తెలంగాణలో వరదలు, ముగిసిన కేంద్ర బృందం పర్యటన

Floods in Telangana, Central team tour ends : తెలంగాణలో రెండు రోజుల పాటు పర్యటించిన కేంద్ర బృందాలు.. వర్షాలతో జరిగిన ఆస్తి, ప్రాణ, పంట నష్టాల వివరాలను సేకరించాయి. హైదరాబాద్‌ వరదల