దొంగలతో చేతులు కలిపి రిపోర్టర్,SI దోపిడీలు : Rs.26 లక్షల లూటీలో అడ్డంగా బుక్ అయ్యారు..

పోలీసు అంటే న్యాయాన్ని కాపాడేవాడు..ప్రజల్న రక్షించేవాడు. జర్నలిస్టు అంటే నిజాల్ని నిర్భయంగా చెప్పేవాడు. కానీ కర్ణాటకలో మాత్రం ఓ పోలీసు, జర్నలిస్టులు ఏకంగా దొంగల ముఠాతో చేతులు కలిపి దోపిడీదారుల్లా తయారయ్యారు. పోలీసులు, జర్నలిస్టులకు