మహిళ చనిపోయిన ఆరు నెలలకు కరోనా పాజిటివ్ అని ఆరోగ్యశాఖ లెటర్

అమెరికాలో ఓ మహిళ చనిపోయిన ఆరు నెలలకు ఆమె కరోనా పాజిటివ్ అని ఆరోగ్యశాఖ నుంచి ఆమె ఇంటికి ఓ లెటర్ వచ్చింది. ఆ లెటర్ అందుకున్న ఆమె కొడుకు ఆశ్చర్యపోయాడు. మా అమ్మ

Trending