కరోనాను అరికట్టే ఫ్యాన్….ఆవిష్కరించిన మంత్రి ఈటల

new device to combat covid-19 : కరోనా. ఈ మాట వింటేనే జనాలు హడలిపోతున్నారు. గబుక్కుని ముక్కూ నోరు మూసేసుకుంటున్నారు. దూరంగా జరిగిపోతున్నారు. మనుషులకు మనుషులకు మధ్య దూరాన్ని పెంచేసింది కరోనా మహమ్మారి.