నాలుగు గోడల మధ్య దూషిస్తే SC, ST చట్టం కింద శిక్షించలేం : సుప్రీంకోర్టు

Delhi supreem court..sc st within walls is not offence : షెడ్యూల్డ్ కులాలు, షెడ్యూల్డ్ తెగలకు చెందిన వారిని నాలుగు గోడల మధ్యా దూషించారనే ఆరోపణలకు సాక్ష్యాలు లేకుంటే కనుక దాన్ని