ఆకలితో అలమటిస్తూ..4 వేల పెంపుడు జంతువులు మృతి

4000 Pets Dead in China : ఆకలితో అలమటిస్తూ..నీటి కోసం అంగలారుస్తూ నాలుగు వేల పెంపుడు జంతువులు ప్రాణాలు కోల్పోయాయి. కుక్కలు, పిల్లులు, ఎలుకలు, కుందేళ్లతో పాటు మొత్తం 4 వేల మూగజీవులు

Trending