‘హెపటైటిస్ సి’ వైరస్ కనుగొన్న ముగ్గురికి నోబెల్ ప్రైజ్.. వారికి ఎంత వస్తుందంటే?

Nobel Prize:”హెపటైటిస్ C” ను కనుగొన్నందుకు హార్వీ జె. ఆల్టర్, మైఖేల్ హౌఘ్టన్ మరియు చార్లెస్ ఎం. రైస్‌లకు 2020కి గాను మెడిసిన్ నోబెల్ బహుమతి లభించింది. నోబెల్ బహుమతి కమిటీ ట్విట్టర్‌లో ఈ