స్నేహితులతో గడపాలని భార్యను ఒత్తిడి చేసిన భర్త, అలా చేస్తే వారి భార్యలతో తాను ఎంజాయ్ చేస్తాడట

జీవితాంతం తోడునీడుగా ఉంటానని ఆమెకు వాగ్దానం చేశాడు. ఏ కష్టం రాకుండా గుండెల్లో పెట్టుకుని చూసుకుంటానని హామీ ఇచ్చాడు. కానీ పెళ్లయ్యాక తన నిజస్వరూపం బయటపెట్టాడు. ఏ భర్త తన భార్యతో వ్యవహరించని రీతిలో

Trending