82 ఏళ్త అత్తను చేటతో కొట్టీ ఈడ్చిపడేసిన కోడలు..వీడియో తీసి వైరల్ చేసిన పిల్లలు

Haryana : అత్తా కోడళ్లంటే బద్ధశతృవులేనా? ఆడదానికి ఆడదే శతృవా. అత్తను కోడలు అమ్మలా చూసుకోలేదా? కన్న కొడుకుని కంటికి రెప్పలా కాచుకుని పెళ్లి చేసిన తరువాత కోడలిగా వచ్చిన తరువాత ఆమె ఇంటికి

క్యాస్ట్ సర్టిఫికెట్ కోసం వచ్చిన మహిళకు లవ్ లెటర్ రాసిన గ్రామ వాలంటీర్

గ్రామస్తులకు సేవ చేయటానికి ఏపీ ప్రభుత్వం గ్రామ వాలంటీర్ లను ప్రవేశపెట్టింది. ప్రజలకు సంక్షే పథకాలను అందజేయటంతో పాటు వారికి ప్రభుత్వం తరుపునుంచి ఏమి కావాల్సి వచ్చినా వాలంటీర్లే చూసుకోవాలి.ఈ క్రమంలో అనంతపురం జిల్లా

Trending