‘హెర్బల్ మైసూర్ పాక్’ తింటే కరోనా తియ్యగా తగ్గిపోతుందట..!ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుందట..!!

‘హెర్బల్ మైసూర్ పాక్’ తింటే కరోనా తియ్యగా తగ్గిపోతుందంటూ వ్యాపారి ప్రచారం..ఆ తరువాత ఏమైందంటే.. తియ్యటి తియ్యటి మైసూర్ పాక్..కాదు కాదు ‘హెర్బర్ మైసూర్ పాక్’ తింటే కరోనా వైరస్ సైతం తగ్గిపోతుంది. కరోనా

Trending