మెట్రో పరుగులు : ప్రయాణీకులు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

దేశ వ్యాప్తంగా మెట్రో రైల్‌ సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. దాదాపు ఐదున్నర నెలల తర్వాత మెట్రో మళ్లీ కూతపెట్టనుంది. హైదరాబాద్‌లోనూ 2020, సెప్టెంబర్ 07వ తేదీ సోమవారం మెట్రోరైల్‌ పరుగుపెట్టనుంది. భాగ్యనగరంలో మెట్రోసేవలు దశల

Trending