రోజుకో గుడ్డు తింటున్నారా? మీ ఆరోగ్యంలో ఈ మార్పులు గమనించారా?

Eating just ONE egg a day : గుడ్డు.. ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిందంటారు.. అందుకే రోజుకో గుడ్డు తినండని చెబుతుంటారు. వాస్తవానికి రోజుకో గుడ్డు తింటే ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదంట.. ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన

Trending