కరోనా రాకుండా శానిటైజర్ వాడుతున్నారా, అయితే మీరు ప్రమాదంలో ఉన్నట్టే

కరోనా భయంతో ఏది ముట్టుకున్నా వెంటనే  శానిటైజర్ తో చేతులు క్లీన్ చేసుకుంటున్నారా? ఏ మాత్రం అనుమానం అనుమానం వచ్చినా చేతుల్లో స్ప్రేతో కొట్టేసుకుంటున్నారా? శానిటైజర్ అప్లయ్ చేసుకున్నాము, ఇక మాకు కరోనా రాదని