ఉదయం తొందరగా నిద్రలేచేవారిలో మతిమరుపు ముప్పు ఎక్కువ.. అధ్యయనంలో తేలింది

తెల్లవారుజామునే నిద్రలేచే అలవాటు ఉందా? అయితే మీలో మతిమరుపు ముప్పు ఎక్కువంట.. అధ్యయనంలో తేలింది.. ఉదయం సమయంలో తొందరగా నిద్రలేచేవారిలో అల్జీమర్స్ వ్యాధి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని అధ్యయనం తేల్చేసింది. ఈ వ్యాధికి