భారతే కాదు.. ఏయే దేశాల్లో శ్రీరామ స్మరణ వినిపిస్తోందంటే!

రామాయణం.. ఇదో అపూర్వమైన గొప్ప పురాణ ఇతిహాసం.. హిందువుల ఆరాధ్య దైవంగా శ్రీరాముడిని కొలవడం పురాణ కాలంగా ప్రసిద్ధి.. ఒక్క రామాయణమే కాదు.. మహాభారతం కూడా భారతదేశానికి అత్యంత ప్రియమైన ఇతిహాసాలుగా చెబుతుంటారు. పురాణాల్లో