చిన్ననాటి స్నేహితుడిని ఫిన్‌లాండ్ ప్రధాని పెళ్లాడింది

చిన్ననాటి స్నేహాన్ని దాంపత్య బంధంగా మార్చుకున్నారు ఫిన్‌లాండ్ ప్రధాని సనా మారిన్‌. తన చిరకాల స్నేహితుడు, సాకర్‌ ఆటగాడు మార్కస్‌ రాయ్కెన్‌ను వివాహం చేసుకుని ఓ ఇంటివారయ్యారు. ఈ విషయాన్ని ప్రధాని సనా మారిన్‌

Trending