భారత సరిహద్దులో చైనాకు బర్రెలు..13 జడల బర్రెలు, 4 దూడల్ని అప్పగించిన భారత్

భారత్-చైనా దేశాల మధ్య ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్ని పరిస్థితుల్లో ఇరు దేశాల సరిహద్దుల్లో చైనా బర్రెలు భారత్ లోకి వచ్చాయి. వాటిని గమనించిన భారత్ జవాన్లు సామరస్యంగా స్పందించారు. గతం వారం లడాక్ లోని

Trending