ఎదురుగా కొడుకు శవం..కోడలి దుస్థితి..అర్ధరాత్రి అడవిలో ఆగిపోయిన అంబులెన్స్..

అర్థరాత్రి..అటవీ ప్రాంతం..కన్ను పొడుచుకున్నా ఏమీ కనిపించి దుస్థితి. ఎటుచూసిన చీకటే..చెట్లు జుట్టు విరబోసుకున్న దెయ్యాల్లా కనిపించి భయపెడుతున్న సమయంలో కరోనా మృతదేహంతో వెళ్తున్న ఓ అంబులెన్స్ అడవి మధ్యలో ఆగిపోయింది. చుట్టూ జన సంచారం

Trending