సొంత డబ్బుతో వంతెన నిర్మించుకున్న గ్రామస్తులు

ప్రభుత్వానికి ఎన్నికల సమయంలో ప్రజల ఓట్లు కావాలి. ఓట్ల కోసం కొండలు..గుట్టలు..కాలువలు..వాగులువంకలు దాటి మరీ వెళ్లి మారుమూల గ్రామాలకు వెళ్లి మరీ ఓట్లు అడుగుతారు. ఎన్నికలు అయిపోయాక తిరిగి ఆ ప్రజలవైపు కన్నెత్తి కూడా

Trending