ఒక్క ఇటుకా కదల్లేదు..ఎన్ని వరదలొచ్చినా చెక్కు చెదరని 700 ఏళ్ల నాటి దేవాలయం..!!

భారీ వరదలు పోటెత్తినప్పుడు పురాతన కట్టడాలు పేక మేడల్లా కూలిపోవడాన్ని చూస్తుంటాం.కానీ చైనాలోని నదీ తీరంలో గల ఓ రాతి కొండ మీద నిర్మించిన అత్యంత ప్రాచీన 700 ఏళ్ల నాటి బౌద్ధ ఆలయం

Trending