చెట్టుని పెళ్లి చేసుకున్న మహిళ.. ఘనంగా వెడ్డింగ్ డే సెలబ్రేషన్

38 ఏళ్ల మహిళ ఓ చెట్టును పెళ్లి చేసుకుంది. ఇది పెద్ద వింతగా మారింది. సాధారణంగా హిందూ సంప్రదాయంలో దోషం ఉన్న మహిళలకు చెట్టుతో పెళ్లిచేస్తారు. కానీ ఈమె మాత్రం అలాకాదు. ఓ మంచి

Trending