ఆస్తి ఇవ్వకపోతే చచ్చిపోండి..తల్లిదండ్రులను వేధిస్తున్న మహిళా కానిస్టేబుల్

ఆస్తి ఇవ్వకపోతే చచ్చిపోండి..సంపాదించిన ఆస్తి వయస్సు ఉడిగిపోయాక ఏం చేసుకుంటారు..మీద వేసుకుని ఛస్తారా? అంటూ కడుపున పుట్టిన కూతురి వేధింపులకు తల్లడిల్లిపోతున్నారా వృద్ధ తల్లిదండ్రులు. భర్తతో కలిసి కన్నవారిని వేధిస్తున్న కూతురిని ఏమనాలో..తెలిక ఇటువంటి

Trending