భారత్ లో గాడిద పాల డెయిరీ..లీటర్ ధర ఎంతో తెలిస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే..!!

‘‘గంగిగోవు పాలు గరిటెడైనను చాలు కడివెడైననేమి ఖరము పాలు’’ అనే పద్యం గుర్తుంది కదూ. గాడిద పాలు కడవ నిండా ఉన్నా ఏంటి ఫలితం అదే ఆవుపాటు గరిటె అయినా ఉపయోగం అని దాని

Trending