షాక్ : శవాన్ని కప్పెడితే నవ్వుతూ..ఇంటికి వచ్చేసిన యువకుడు

ఇంట్లో గొడవపడి అలిగి పోయిన యువకుడి గురించి కన్నవారు..కట్టుకున్న భార్యా..పిల్లలు కళ్లు కాయలు కాచేలా ఎదురు చూస్తున్నారు. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రతీ రోజు అతని కోసం ఎదురుచూసేవారు. ఓ రోజు పోలీసులు ఓ

Trending