65ఏళ్ల మహిళకు 18 నెలల్లో 8 మంది పిల్లలు..!!

ఒక మహిళ గర్భం ధరించి బిడ్డకు జన్మనివ్వాలంటే 9 నెలలు పడుతుంది. కానీ ఎంత అద్భుతం జరిగినా..ఎంత అతిశయోక్తిగా మాట్లాడుకున్నా ఓ మహిళ అందునా 65 ఏళ్లు ఉన్న మహిళ 18 నెలల్లో ఏకంగా